หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมนักสร้างสุของค์กร ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่สังคมสุขภาวะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมนักสร้างสุของค์กร ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่สังคมสุขภาวะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 12:50:57

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  และนักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมนักสร้างสุของค์กร  ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยากร และบุคลากรสวนสุนันทา ทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download