หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาร่วมกับศิลปะวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาร่วมกับศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 12:55:56

เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน รัศมี  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 - 4  เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาร่วมกับศิลปะวัฒนธรรม ณ โรงเรียน กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)  จังหวัดราชบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงทาสี สนามเด็กเล่น และตีเส้นสนามกีฬา  ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ชำรุด อีกทั้งเสริมสร้างทักษะฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการวางแผนในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักปฏิบัติตนในกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ทำให้ได้เสริมสร้างความรู้นำทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม นอกจากการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีการให้นักศึกษาได้ร่วมปล่อยปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน 6,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

Download