หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ ทัศนศึกษาดูกระบวนการก่อสร้างร้านอาหาร แนวทางการออกแบบร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เช่ ทองหล่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ ทัศนศึกษาดูกระบวนการก่อสร้างร้านอาหาร แนวทางการออกแบบร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เช่ ทองหล่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 13:27:02

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 รายวิชาออกแบบนิทรรศการ 4 นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 ได้ไปทัศนศึกษา ดูงานการกระบวนการก่อสร้างร้านอาหาร การออกแบบร้านค้าในห้างสรรพสินค้า บรรยากาศและแนวทางการออกแบบห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เช่ ทองหล่อ ในการนี้ทางสาขาวิชาขอขอบพระคุณ คุณเม่น อิสรพงศ์ ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง ร้านอาหาร Hikayu ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการเรียนรู้และพาชมงานติดตั้งและก่อสร้างร้านอาหาร

Download