หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 14:52:49

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Download