หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:15:39

วันที่ 11 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

Download