หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:23:23

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

Download