หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:36:42

วันที่ 18 -19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Download