หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 13:34:49

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Download