หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบ Portfolio)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบ Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 13:48:54

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบ Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download