หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสั่นสะเทือนของอาคาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสั่นสะเทือนของอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-29 12:49:27

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสั่นสะเทือนของอาคาร  โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด เป็นวิทยาการ ณ ห้อง 4251 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download