หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ฝึกภาคปฏิบัติการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในวิชา EFM3951
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ฝึกภาคปฏิบัติการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในวิชา EFM3951

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-31 10:35:58

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ในวิชา EFM3951 การฝึกภาคปฏิบัติการจัดการอสังหาริมทรัพย์  รายวิชาในโครงการเรียนร่วมสถานประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมี บ.เมเจอร์ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน MOU เป็นทีมผู้สอน  ได้ดำเนินการจัด "โครงการจำลองจัดการประชุมใหญ่สามัญสำหรับอาคารชุดพักอาศัย" โดยนักศึกษาได้แบ่งทีมจัด 1) การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรก และ 2) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี


สำหรับความสนุกในกิจกรรม ทางสาขาฯ ได้เชิญคณาจารย์ และจนท. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนุกจำลองเป็นลูกบ้าน luxury condo (ลูกบ้านเกรี้ยวกราด น่ารัก ช่างสงสัย) ร่วมถามปัญหาในโครงการและประเมินผลการจัดงานของน.ศ. มีผู้บริหารระดับสูงและทีมวิทยากรบริษัทฯ จำลองเป็นฝ่ายนิติบุคคล ในงานเสริ์ฟอาหารว่างหรูหรา  สมจริงตามบรรยากาศการจัดประชุม luxury condo


ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในงานนิติบุคลอาคารชุด ที่นักศึกษาโครงการเรียนร่วมฯ ได้เรียนรู้และจำลองการฝึกปฏิบัติ กระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ตลอดจนทราบปัญหาที่พบในงาน ทำให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ และไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริง  ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้ ทำให้น.ศ.ได้การรับการฝึกฝนลึกซึ้งมากกว่าในวิชาฝึกงาน