หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ปรับปรุงแก้ไขชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
ปรับปรุงแก้ไขชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:21:16

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2567 โดยเนื้อหาสำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

Download