หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในการออกร้านค้าในงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในการออกร้านค้าในงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:25:04

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในการออกร้านค้าในงาน สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมความรู้และทักษาแก่นักศึกษาในทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download