หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:36:01

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download