หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:46:20

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และทีมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี

Download