หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 15:06:33

7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4

Download