หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Automation and Application of Robotics ให้กับพนักงานบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น (F&N Dairies Thailand Co., Ltd.)
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Automation and Application of Robotics ให้กับพนักงานบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น (F&N Dairies Thailand Co., Ltd.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 15:12:17

9 ก.พ. 2567 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Automation and Application of Robotics ให้กับพนักงานบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น (F&N Dairies Thailand Co., Ltd.) ในโครงการ FNDT TPM Technical Training Course 2024 ณ Venue FNDT Rojana Factory, Ayutthaya Meeting Room จ.พระนครศรีอยุธยา

Download