หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-14 10:56:52

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download