หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติและสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ศึกษาดูงานที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติและสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ศึกษาดูงานที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:45:58

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ พร้อมด้วยสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าศึกษาดูงานที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับผลงานการออกแบบและนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อกราฟิก วิชาการออกแบบนิทรรศการ 4 และวิชาสื่อผสมในงานออกแบบนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณถิรพงศ์ เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม และคณะทำงาน อพวช. ให้การต้อนรับ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download