หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสงความยินดีกับอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสงความยินดีกับอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:48:49

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสงความยินดีกับอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ  อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

Download