หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:54:14

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อน โดยที่นี่ได้รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในช่วงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนข้อคิดและบทเรียนจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้สามารถวิวัฒน์และพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

Download