หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศวันที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
บรรยากาศวันที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 12:06:16

23 กุมภาพันธ์ 2567 บรรยากาศวันที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ ณ ห้อง 4223 ตึก 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการฯ นี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


Download