หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการประกวดต้นแบบวาด Line Sticker “NDC LINE STICKER DESIGN CONTEST 2023”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการประกวดต้นแบบวาด Line Sticker “NDC LINE STICKER DESIGN CONTEST 2023”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 12:13:31

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัณณิตา ชาสำโรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการประกวดต้นแบบวาด Line Sticker “NDC LINE STICKER DESIGN CONTEST 2023” ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ หัวครีเอท ที่อายุไม่เกิน 24 ปี มาร่วมปล่อยพลังความสร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็น Line Creator  ผ่านการประกวดการออกแบบ Line Sticker  ภายใต้หัวข้อ "Being Good Citizen" ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม ถ่ายทอดและสะท้อนการเป็นพลเมืองดีในแบบของตน

Download