หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:21:03

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ : "วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ : "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

Download