หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:36:32

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์  Google Meet

Download