หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:57:20

วันที่ 17 มีนาคม 2567 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี ครั้งที่ 2 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Download