หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนแบบเพื่อการผลิต สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนแบบเพื่อการผลิต สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:05:42

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนแบบเพื่อการผลิต  สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือความรู้ในการออกแบบการใช้อุปกรณ์ การจัดวางระบบภายในหุ่นยนต์ รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์ รูปร่างหุ่นยนต์ตามแนวคิดด้วยตนเอง ขอบคุณทีมวิทยากร อ.นัท และทีมอาจารย์ฝั่งสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์  ที่จัดโครงการดีดีแบบนี้

Download