หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ PTRU Model เป็นรากฐาน “การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนอิงฐานสมรรถนะ”
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ PTRU Model เป็นรากฐาน “การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนอิงฐานสมรรถนะ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:31:48

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา สุทธิประภา หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ PTRU Model เป็นรากฐาน “การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนอิงฐานสมรรถนะ” ณ ห้องประชุม 1137 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download