หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ English for presentation
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ English for presentation

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 14:48:58

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ English for presentation เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน และส่งเสริมให้นักศึกษาให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา หรือการทำงานได้ในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download