หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกบูธนำผลงานการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษามาจัดแสดงในงาน PACKTECH Thailand: Printing and Packaging Expo 2024
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกบูธนำผลงานการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษามาจัดแสดงในงาน PACKTECH Thailand: Printing and Packaging Expo 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:12:10

วันแรกกับงาน PACKTECH Thailand: Printing and Packaging Expo 2024 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ออกบูธนำผลงานการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษามาจัดแสดงในงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานออกแบบของนักศึกษาได้มีเวทีแข่งขันในตลาดสากล ตลอดจนทางสาขาวิชาได้ต่อยอดโอกาสการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการพัฒนาหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้โดยทันที

Download