หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > SMART และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตร ผลิตมืออาชีพบริหารนิติบุคคลที่อยู่อาศัย กับอาชีพตอบโจทย์ เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
SMART และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตร ผลิตมืออาชีพบริหารนิติบุคคลที่อยู่อาศัย กับอาชีพตอบโจทย์ เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:15:13

ปีการศึกษา 2568 หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร มรภ.สวนสุนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา & SMART Service & Management (บมจ.เอพี(ประเทศไทย) พร้อมเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรนิติบุคคลที่อยู่อาศัย เรียนฟรี มีค่าขนม มีงานทำกับหน่วยงานทันทีเมื่อเรียนจบ

Download