หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:19:40

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย คุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นวิทยากรให้ข้อมูลนักศึกษา ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download