หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การนำเสนอผลงานโปรเจ็คปลายภาคการออกแบบนิทรรศการขนาดใหญ่ รายวิชาการออกแบบนิทรรศการ 4 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ
การนำเสนอผลงานโปรเจ็คปลายภาคการออกแบบนิทรรศการขนาดใหญ่ รายวิชาการออกแบบนิทรรศการ 4 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:47:21

ในชื่อโครงการ "Colorful Bangkok Expo 2025" เพื่อฝึกฝนการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบและวางผังนิทรรศการและงานอีเว้นท์ การออกแบบกิจกรรม การออกแบบบูธ และการออกแบบ Pavilion รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานและนำเสนอได้

Download