หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:51:19

วันที่ 4 เมษายน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download