หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills เป็นวันที่2
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills เป็นวันที่2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-09 11:58:17

เมื่อวันที่ 5 เมษายน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ เป็นวันที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download