หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-11 10:27:49

วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 4330 อาคาร 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download