หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 12:47:14

7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย (Electrical Engineering Academic Association Thailand)

ทั้งนี้ ได้ส่งบทความเรื่อง "Outcome-based Learning in Online STEM Activities for Robot and Real EstateManagement Camp" และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ (Online Presentation)
Download