หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 13:59:35

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  Google MeetDownload