หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 14:10:49

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (ช่วงบ่าย) บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  Google Meet


Download