หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 13:47:43

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ พร้อมด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีDownload