หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร
รับสมัคร

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการส่งเอกสารแบบรายงานนศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2)-กรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง-ส่งเอกสาร ...
2024-05-31 14:49:04
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 - 3 และ 8 ...
2024-05-31 14:22:13
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครตั้งแต่ว ...
2024-03-04 11:06:08
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการอบรม ได้ดังนี้1. อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอ ...
2024-02-27 15:43:05
ประกาศย้อนหลัง