หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:35:32

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถลงทะเบียน เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป