หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีผู้ช่วยศาส ...
2022-03-21 14:47:56
ข่าวย้อนหลัง