หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 16:10:26

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download