หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรรณวิภา บำรุงพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรรณวิภา บำรุงพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-04 10:21:49

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ  คุณวรรณวิภา บำรุงพงศ์

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


Download