หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม “Wake us” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม “Wake us” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 11:08:08

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม “Wake us” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สานพลัง 4 สถาบันการศึกษา-เครือข่ายคนรุ่นใหม่ จุดประกายนิสิตนักศึกษา สู่ผู้ประกอบการทางสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ-คุณภาพชีวิตสร้างสุขภาวะชุมชนเขตเมืองจัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Download