หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:11:41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1 (Portfolio)

สมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 5 มกราคม 2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02 160 1380 ฝ่ายรับสมัคร

02 160 1023 ฝ่ายประชาสัมพันธ์