หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > อบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:14:21

การอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 “หลักสูตร Microsoft Office (Microsoft Word, Excel)” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งรอบการอบรม 2 รอบ รอบเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรอบบ่ายนักศึกษาชั้นปี 4