หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา > ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 73

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆได้ที่ https://reg.ssru.ac.th/isqy09