ผลการค้นหา : Malaysia

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2565 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ...
2023-01-10 13:41:52
The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบวฺุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ย ...
2018-01-31 09:48:30